female ne demek

Female: Kadın, Dişi

“Female” kelimesi, biyolojik olarak üreme yeteneğine sahip olan cinsiyeti ifade eder. Genellikle kadınlar için kullanılır, ancak hayvanlar ve bitkiler için de kullanılabilir. “Female” kelimesi, Latince “femina” kelimesinden türemiştir ve “kadın” anlamına gelir.

İngilizce Kullanımı

İngilizcede “female” kelimesi, bir kadını veya dişi bir hayvanı veya bitkiyi tanımlamak için kullanılır. Ayrıca, bir kadının cinsiyetini belirtmek için de kullanılabilir. Örneğin:

 • The female reproductive system is complex and amazing. (Kadın üreme sistemi karmaşık ve şaşırtıcıdır.)
 • The female lion is larger than the male lion. (Dişi aslan, erkek aslandan daha büyüktür.)
 • The female rose is more fragrant than the male rose. (Dişi gül, erkek gülünden daha güzel kokuludur.)
 • She is a female doctor. (O bir kadın doktordur.)

Türkçe Kullanımı

Türkçede “female” kelimesi, “kadın” veya “dişi” olarak çevrilir. Genellikle kadınlar için kullanılır, ancak hayvanlar ve bitkiler için de kullanılabilir. Örneğin:

 • Kadın üreme sistemi karmaşık ve şaşırtıcıdır.
 • Dişi aslan, erkek aslandan daha büyüktür.
 • Dişi gül, erkek gülünden daha güzel kokuludur.
 • O bir kadın doktordur.

“Female” Kelimesinin Kullanımına İlişkin Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • “Female” kelimesi, bir kadını veya dişi bir hayvanı veya bitkiyi tanımlamak için kullanılır.
 • “Female” kelimesi, bir kadının cinsiyetini belirtmek için de kullanılabilir.
 • “Female” kelimesi, bir kadını aşağılamak veya küçümsemek için kullanılmamalıdır.
 • “Female” kelimesi, bir kadının cinselliğini vurgulamak için kullanılmamalıdır.

“Female” Kelimesinin Eş Anlamlıları

 • Kadın
 • Dişi
 • Bayan
 • Hanım
 • Kız

“Female” Kelimesinin Zıt Anlamlıları

 • Erkek
 • Beyefendi
 • Bay

“Female” Kelimesinin Örnek Cümleleri

 • Kadınlar, toplumun yarısını oluşturmaktadır.
 • Dişi aslanlar, erkek aslanlardan daha uzun yaşarlar.
 • Dişi güller, erkek güllerinden daha güzel kokarlar.
 • O bir kadın doktordur ve çok başarılıdır.
 • Kadınlar, erkeklerle eşit haklara sahiptir.
 • Dişi hayvanlar, erkek hayvanlardan daha az saldırgandır.
 • Dişi bitkiler, erkek bitkilerden daha dayanıklıdır.
 • Kadınlar, toplumun her alanında yer almalıdır.
 • Dişi hayvanlar, erkek hayvanlardan daha iyi annelerdir.
 • Dişi bitkiler, erkek bitkilerden daha fazla meyve verir.

Yayımlandı

kategorisi