Feminine ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Feminine" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Feminine" ne demek?

 1. Kadın gibi, kadınımsı

 2. Kadına yakışır

 3. Dişil kelime

Feminine nedir? İlişkili sözcükler

 • Türemiş Kelime: Yapım ekiyle türetilmiş kelime: süz-geç, ver-gi gibi. Ad ve fiil soylu kelime köklerinden yapım ekleriyle genişletilerek bağlandığı kelimeyle ilgili yeni anlamlar kazanmış kelime: yazlık < yaz+lık, kutlu < kut+lu, konuk devamı...
 • Eski Kelime: Bugün artık kullanılıştan düşmüş bulunan veya eski biçimi ile kullanılan kelime; arkaik kelime; kalıntı kelime; gökçek «güzel», esrük «sarhoş», bencileyin «benim gibi», heybetlü, haşmetlü, hatun, kaygulanmak vb. devamı...
 • Clitic: KomşŸU kelime ile birlikte telaffuz edilen vurgusuz kelime, bağŸımsız olarak bir telaffuzu olmayan ve ancak bir başŸka kelime ile kombinasyon yaparak kullanılan kelime (ör.:’m in I’m; ’em in we see ’em ) devamı...
 • Keyword: Anahtar kelime Anahtar kelime, bir kodu veya şŸifreyi açıklayan sözcük; önemli kelime; bir belgenin konusunu belirten kelime devamı...
 • Türev: Türemiş veya üretilmiş şey. Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi. devamı...
 • Kelime Sınıfı: Cümledeki işleyişleri, aldıkları çekim ve yapım ekleri ve taşıdıkları kavramlar bakımından aralarındaki ortak noktalara göre ayrılmış olan kelime türü. Türkçenin 8kelime sınıfı vardır: 1. ad, 2. sıfat, 3. zamir, 4. zarf, 5. edat, 6. bağlaç, 7. ünlem, 8. fiil. Ayrıca bk. kelime türü devamı...
 • Harfi Atıf: Gr: İki kelime veya cümleyi birbirine bağlayan harf. Vav ve fe gibi. Arabçada on şekilde harf-i atıf şunlardır: $Bunlar bir kelimeyi veya cümleyi diğer bir kelime veya cümle üzerine atıf ve rabtederler. Bu harflerden evvelkine: ma’tufun aleyh, sonrakine ise, ma’tuf denir. (Bak: Atf) (Osmanlıca’da yazılışı: harf-i atıf) devamı...
 • Türetme: İsim ve fiillerin kök veya gövdelerine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi. Bilinen bazı şeylerden yararlanarak düşünce gücüyle yeni bir şey bulma, ihtira. devamı...
 • Tek Anlamlı: Tek anlamı olan (kelime veya kavram). Tek bir kavramı, tek bir anlamı yansıtan kelime. Araç-gereç adları terimler, bazı somut ve soyut adlartek anlamlıdırlar: ağızlık; duvar, elek, dizlik, silecek, keser, masa, devamı...
 • Nekrei Mevsule: İki kelime veya manayı birbirine bağlayan kelime. (Osmanlıca’da yazılışı: nekre-i mevsule) devamı...

Feminine ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.