Fenni Beyan ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Fenni Beyan" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Fenni Beyan" ne demek?

 1. (Bak: İlm-i beyan) (Osmanlıca’da yazılışı: fenn-i beyan)

Fenni Beyan nedir? İlişkili sözcükler

 • Fenni Kitabet: Çeşitli yazı usul ve şekillerini öğreten ilim. (Osmanlıca’da yazılışı: fenn-i kitabet) devamı...
 • Fenni Hikmet: Felsefe bilgisi. (Bak: Hikmet) (Osmanlıca’da yazılışı: fenn-i hikmet) devamı...
 • Fenni Hikmetül Eşya: Tabiat bilgisi. Eşyadaki intizam, mükemmellik ve insanlara olan faydaları ve onlardan faydalanmak hakkında bilgi veren ilim kolu. (Osmanlıca’da yazılışı: fenn-i hikmet-ül eşya) devamı...
 • Hüsnü Beyan: Akıcı ve güzel anlatış. (Osmanlıca’da yazılışı: hüsn-ü beyan) devamı...
 • Fenni Bedi: (Bak: İlm-i bedi’) (Osmanlıca’da yazılışı: fenn-i bedi’) devamı...
 • Anifül Beyan: Biraz evvel bildirilen, az önce beyan olunan. (Osmanlıca’da yazılışı: ânif-ül beyân) devamı...
 • Döviz Beyan Tutanağı: Dışsatım yükümlülüklerini yerine getiren kişilerin yurtdışından getirdikleri dövizi gümrük kapılarında beyan etmeleri üzerine düzenlenen belge. devamı...
 • Dehai Fennı: Fen ve dünyevi ilimlerde çok ileri görüşlülük ve harika zekalı olmak. (Osmanlıca’da yazılışı: deha-i fennî) devamı...
 • Esmai Ilahiye: Allah’ın isimleri.(Herşeyden Cenab-ı Hakk’a karşı pencereler hükmünde çok vecihler var. Bütün mevcudatın hakaikı, bütün kainatın hakikatı, esma-i İlahiyeye istinad eder. Her bir şeyin hakikatı, bir isme veyahut çok esmaya istinad eder. Eşyadaki san’atlar dahi, herbiri birer isme dayanıyor. Hatta hakiki fenn-i hikmet, “Hakim” ismine ve hakikatlı fenn-i tıb “Şafi” ismine ve fenn-i hendese, “Mukaddir’ ismine devamı...
 • Atilbeyan: Aşağıda sözü geçen, aşağıda zikredilen. (Osmanlıca’da yazılışı: ati-l-beyan) devamı...

Fenni Beyan ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.