ferahnak sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ferahnak kelimesinin manası:

  1. Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
  2. sevinçli. - türk müziğinin mürekkeb makamlarından
  3. Neş'eli, sevinçli. (Osmanlıca'da yazılışı: ferah-nak)

ferahnak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları