Ferd ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ferd" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ferd" ne demek?

 1. Tek, bir, yekta. Eşi, benzeri olmayan. Bihemta olan.(Kainatın alemleri, envaları ve unsurları öyle birbiri içine girift olarak girmiştir ki, kainatın hey’et-i mecmuasına malik olmayan bir sebeb hiçbir nev’ine, hiçbir unsuruna hakiki tasarruf edemez. Adeta İsm-i Ferd’in cilve-i vahdeti, bütün kainatı bir vahdet içine almış; herşey o vahdeti ilan ediyor. Mesela: Bu kainatın lambası olan Güneşin bir olması, umum kainat, birinin olmasına işaret ettiği gibi; zihayatların çevik ve çalak hizmetçileri olan hava unsuru bir olması.. ve aşçıları olan ateş bir olması.. ve zemin bahçesini sulayan bulut süngeri bir olması.. ve umum zihayatın imdadına yetişen yağmur bir olması ve her yere yetişmesi.. ve ekser hayvanat ve nebatat taifelerinin herbiri umum zemin yüzünde serbest yayılmaları, vahdet-i nev’iyeleri ve meskenleri bir bulunması; gayet kat’i bir surette işaretler, şehadetlerdir ki; meskenleri ile beraber umum o mevcudat, bir tek Zatın malı olduğuna delalet ederler. İşte buna kıyasen, bütün kainatın böyle birbirine girift olan envaları mecmu kainatı öyle bir küll hükmüne getirmiştir ki, icad cihetiyle tecezzi kabul etmez. Umum kainata hükmü geçmiyen bir sebeb, Rububiyet cihetiyle ve icad keyfiyetiyle hiçbir şeye hükmedemez ve bir tek zerreye Rububiyetini dinlettiremez. L.)

Ferd nedir? İlişkili sözcükler

 • Ferd: Tek, bir, yekta. Eşi, benzeri olmayan. Bihemta olan.(Kainatın alemleri, envaları ve unsurları öyle birbiri içine girift olarak girmiştir ki, kainatın hey’et-i mecmuasına malik olmayan bir sebeb hiçbir nev’ine, hiçbir unsuruna hakiki tasarruf edemez. Adeta İsm-i Ferd’in cilve-i vahdeti, bütün kainatı bir vahdet içine almış; herşey o vahdeti ilan ediyor. Mesela: Bu kainatın lambası olan Güneşin devamı...
 • Ayinei Ehadiyet: Ehadiyetin ayinesi. Cenab-ı Hakk’ın ekser isimlerinin tecellisine mazhar olan şey.(Hayat birşeye girdiği vakit, o cesedi bir alem hükmüne getirir; cüz ise küll gibi, cüz’iye dahi külli gibi bir camiiyyet verir. Evet hayatın öyle bir camiiyyeti var; adeta umum kainata tecelli eden ekser Esma-i Hüsnayı kendinde gösteren bir cami ayine-i ehadiyettir. Bir cisme hayat girdiği vakit, devamı...
 • Ferde: Küçük denk, top. devamı...
 • Ferdı Tedris: Bk. bireysel öğretim devamı...
 • Ferde Ibadet: Bk. bireye tapınma devamı...
 • Cevheri Ferd: Zerre, en küçük cisim. Atom. (Osmanlıca’da yazılışı: cevher-i ferd) devamı...
 • Cevahiri Ferd: (Cevher-i ferd. C.) Cevher-i ferdler. Zerreler, atomlar. (Osmanlıca’da yazılışı: cevahir-i ferd) devamı...
 • Ferdı Mülakat: Bk. bireysel görüşme devamı...
 • Cüz I Ferd: Bk. atom çekirdeği devamı...
 • Rahmaniyyet: Cenab-I Hakk’ın Rahman oluşu.(Yani: Gözümüzle görüyoruz, birisi var ki, bize zemin yüzünü rahmetin binlerle hediyeleri ile doldurmuş, bir ziyafetgah yapmış ve Rahmaniyetin yüz binlerle ayrı ayrı lezzetli taamları içinde dizilmiş bir sofra etmiş ve zemin içini rahimiyyet ve hakimiyetin binlerle kıymettar ihsanlarını cami’ bir mahzen yapmış. Ve zemini devr-i senevisinde bir ticaret gemisi hükmünde her devamı...

Ferd ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.