Ferment ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ferment" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ferment" ne demek?

 1. Maya (I).

 2. Bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden maddeler.

 3. Maya

 4. Bk. enzim

 5. : Enzim terimi yerine eskiden kullanılan terim.

 6. Maya.

Ferment nedir? İlişkili sözcükler

 • Ferment 1: Maya. mayalanma, ekşŸime. devamı...
 • Ferment Or A Starter: Mayasız devamı...
 • Lipaz: Bağırsak öz suyunda bulunan ve öd ile beraber yağları yağ asitlerine ve gliserine parçalayan enzim. Karaciğer, pankreas ve diğer sindirim organlarında nötral yağları gliserin ve diğer yağ asitlerine parçalayan hayvan devamı...
 • Kirletici Madde: Hava, su ve toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde istenmeyen değişikliklere yol açan, sağlığa, yaşama, insan aktivitelerine veya diğer canlı mikroorganizmalara zarar verebilen yabancı maddeler. devamı...
 • Kimyasallar: Belli moleküler bileşimdeki maddeler veya bileşikler için, genellikle de tek bir moleküler yapıdaki maddeler için kullanılır. İlaç terimi kimyasal madde yerine kullanılamaz. devamı...
 • Kinaz: Atp’den bir fosfor grubunu alıcıya taşıyan herhangi bir enzim. Hekzokinaz gibi, fosfat transfer eden enzim grubunun son eki. devamı...
 • Lizozim: (Yun. lysis: çözülme; zyme: bırakmak) Yumurta akı ve gözyaşı gibi farklı kaynaklardan izole edilebilen ve DNA çalışmalarında bakteri hücre duvarındaki mukopolisakkaritleri parçalayan bir enzim. Gözyaşında, burun salgısında, salyada, dokularda, mide devamı...
 • Kimyasal Kanser Yapıcılar: İnsanlarda ya da hayvanlarda kansere sebep olan kimyasal maddeler. Etil metan sülfonat, dimetil sülfat, metan sülfonat, ß-propiolakton gibi bazı kimyasal maddeler direkt kansere sebep olurken, benzopiren, 2-naftilamin, dimetilnitrozamin, vinil klorid, aflatoksin gibi bazı maddeler ise dolaylı olarak, yani metabolitleri kansere sebep olur. Kimyasal karsinojenler. devamı...
 • Feromon: (Yun. pherein: taşımak; hormon: hormon) Aynı türün bireyleri arasında haberleşmeyi sağlayan kimyasal madde. Eşeyferomonu vb. gibi. Bir organizma tarafından diğer bir organizmayı etkilemek amacıyla yeni erginleşmiş dişi böceklerle memelilerdeki özel devamı...
 • Gestajen: Progesteron gibi etki eden kimyasal maddeler. devamı...

Ferment ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.