ferraş sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ferraş kelimesinin manası:

  1. Cami, mescid, imaret gibi müesseselerin temizliğini sağlamak; ve kilim, halı ve hasır gibi mefruşatını yayma hizmetleriyle vazifeli olan kişiler hakkında kullanılır bir tabirdir. Ferraş; arapçada, yayıcı, hizmetçi, döşeyici anlamlarına gelir. Yeniçeri teşkilatında bu işi görenlerle, Kabe'yi süpürenler hakkında ıstılah olarak da kullanılır. (O.T.D.S.)"Her ruham-ı fersi bir ayine-i alemnüma Her gezen ferraşı bir İskender-i kitisitan." (Nef'i)

ferraş ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları