fethi mübin sözlük anlamı nedir?

Sözlükte fethi mübin kelimesinin manası:

  1. Açık ve parlak zafer. Hakkı, batılın tahakkümünden kurtaran veya birbirine zıd olan hak ile batılın karışıklığını ayırarak hakkı galip kılan feth ve zafer Bu zafer, harp ile olabileceği gibi harpsiz de olur. (Hakikatın ve ilmin galebesi gibi.)Fetih suresinin birinci ayetinde geçen "Feth-i mübin"in ifade ettiği manalardan biri: Sahih-i Buhari muhtasarının beyanına göre çok İslami fetihlerin mebdei olan Hudeybiye sulhudur. Ulemanın ekserisine göre ise; Biat-ı Rıdvan'dır.Kur'anın hitabı umum asırlara baktığı için, bu gibi fetih ve zafer manalarından her asırdaki Alem-i İslam hissedardır. (Osmanlıca'da yazılışı: feth-i mübin)

fethi mübin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları