fevri davranmak

“Febri Davranmak” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

İngilizce Anlamı:

“Febri davranmak”, İngilizcede “to act rashly” veya “to act impulsively” olarak ifade edilir. Bu ifade, düşünmeden veya sonuçlarını düşünmeden hareket etmeyi ifade eder.

Türkçe Anlamı:

“Febri davranmak”, Türkçe’de “aceleci davranmak” veya “düşünmeden hareket etmek” anlamına gelir. Bu ifade, bir eylemi düşünmeden veya sonuçlarını tartmadan gerçekleştirmeyi ifade eder.

İfadenin Kökeni:

“Febri” kelimesi Latince “febris” kelimesinden gelir ve “ateş” anlamına gelir. Ateş, genellikle hızlı ve düşüncesiz eylemlerle ilişkilidir. Bu nedenle, “febri davranmak” ifadesi, düşünmeden veya sonuçlarını düşünmeden hareket etmeyi ifade etmek için kullanılır.

İfadenin Kullanımı:

“Febri davranmak” ifadesi, genellikle olumsuz bir anlamda kullanılır. Bir kişinin düşünmeden veya sonuçlarını düşünmeden hareket ettiğini belirtmek için kullanılır. Örneğin:

 • “O kadar fevri davrandı ki işini kaybetti.”
 • “Bu kadar fevri davranmamalısın. Önce düşünmelisin.”

İfadenin Zıt Anlamları:

“Febri davranmak” ifadesinin zıt anlamları şunlardır:

 • Düşünceli davranmak
 • Mantıklı davranmak
 • Akıllıca davranmak
 • Hesaplı davranmak

İfadenin Örnek Cümleleri:

İngilizce:

 • He acted rashly and got himself into trouble.
 • She made an impulsive decision to quit her job.
 • I can’t believe he acted so recklessly.

Türkçe:

 • O kadar fevri davrandı ki başını derde soktu.
 • İşinden ayrılmak için fevri bir karar verdi.
 • Bu kadar pervasızca davrandığına inanamıyorum.

Sonuç:

“Febri davranmak” ifadesi, düşünmeden veya sonuçlarını düşünmeden hareket etmeyi ifade eder. Bu ifade genellikle olumsuz bir anlamda kullanılır ve bir kişinin düşüncesiz veya pervasızca davrandığını belirtmek için kullanılır. İfadenin zıt anlamları arasında düşünceli davranmak, mantıklı davranmak ve akıllıca davranmak yer alır.


Yayımlandı

kategorisi