fibröz protein sözlük anlamı nedir?

Sözlükte fibröz protein kelimesinin manası:

  1. Polipeptit zincirlerinin bir eksen doğrultusunda helezonlar yaptığı veya tabakalar oluşturduğu, dayanıklı, suda ve seyreltik tuz solüsyonlarında çözünmeyen bağ dokusunun temel yapısal elemanı olan uzun ipliksi yapıdaki proteinler, skleroprotein.
  2. Bireysel uzamış ipliksi zincirlerden oluşan, çeşitli ara bağlantılarla birbirlerine sıkıca tutunan ve genel olarak çözünmeyen proteinler.

fibröz protein ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları