fierce fighting sözlük anlamı nedir?

Sözlükte fierce fighting kelimesinin manası:

  1. Son derece şŸiddetli düşŸmanlıklar veya savaşŸ, vahşŸi çatışŸma, şŸiddetli savaşŸ

fierce fighting ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları