figures of speech sözlük anlamı nedir?

Sözlükte figures of speech kelimesinin manası:

  1. Söz sanatları, bir resim veya bir imaj akla getirmek için kelimelerin normal anlamları dışŸında mecazi anlamları ile kullanıldığŸı ifade biçimleri (gülme, mecaz, istiare, kişŸileşŸtirme, vb.)

figures of speech ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları