Fiilden Müştak Fiil ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Fiilden Müştak Fiil" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Fiilden Müştak Fiil" ne demek?

 1. Bk. eylemden türeme eylem

 2. Bk. fiilden türeme fiil

Fiilden Müştak Fiil nedir? İlişkili sözcükler

 • Fiilden Müştak Isim: Bk. eylemden türeme ad Bk. ad-fiil devamı...
 • Isimden Müştak Fiil: Bk. addan türeme eylem Bk. addan türeme fiil devamı...
 • Fiilimsi: Fiilden türetilen, olumsuzu yapılabilen mastar, sıfat-fiil, zarf-fiil vb. türleri bulunan ad, eylemsi. Bk. çekimsiz fiil devamı...
 • Olumsuz Fiil: Olumsuzluk kavramı veren fiil, olumsuz eylem: Söylememeliydi, hastalanmaz, gelmeyince, yorgun değildir gibi. Fiil kök veya gövdelerine olumsuzluk kavramı veren -mA- ekinin getirilmesiyle kurulan fiil: alma-, oturma-, yazma-, bitirme-, çalışma-, dileme- devamı...
 • Ettirgen Eylem: (Derleme., ettirgen fiil, ettirgen çatılı fiil) Taşıdığı kavram, bir nesneye aktarılabilen çatılı eylem. Türkçede bu eylem, geçişli veya geçişsiz eylem kök veya gövdelerine -ir-, -tir-, -t-eklerinden birinin veya ikisinin üst üste getirilmesiyle kurulur: Çocuğa ilâcı zor içirdik; Bu işi başkasına yaptırtmak gerekir; Lütfen kapıyı kapatınız vb. devamı...
 • Müştak Fiil: Bk. türemiş eylem Bk. türemiş fiil devamı...
 • Ilkinden Fiil: Başka bir fiilden veya başka kelimeden türemiş olmiyan fiil. Gelmek, Yemek, Almak gibi. devamı...
 • Işteş Eylem: (Derleme., işteş fiil, işteş çatılı fiil Bir eylemin birden fazla özne tarafından meydana geldiğini belirten çatılı eylem. Türkçede bu eylem -iş- ekiyle kurulur: Arkadaşlarla toplanıp birçok konuyu görüştük; Bir grup çocuk, yoldan geçenlere bakıp gülüşüyorlardı; Sel geliyor diye herkes koşuşmağa başladı vb, devamı...
 • Işteş Eylem: (Derleme., işteş fiil, işteş çatılı fiil Bir eylemin birden fazla özne tarafından meydana geldiğini belirten çatılı eylem. Türkçede bu eylem -iş- ekiyle kurulur: Arkadaşlarla toplanıp birçok konuyu görüştük; Bir grup çocuk, yoldan geçenlere bakıp gülüşüyorlardı; Sel geliyor diye herkes koşuşmağa başladı vb, devamı...
 • Geçişsiz Eylem: (Der, geçişsiz fiil, öznel fiil, nesnesiz fiil) Nesne ile kullanılamayan eylem: Gülmek, ağlamak, düşmek, gitmek, küsmek, barışmak vb. devamı...

Fiilden Müştak Fiil ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.