filler sözlük anlamı nedir?

Sözlükte filler kelimesinin manası:

  1. Doldurucu, astar (boya), geçici önlem, tıkaç, boş zaman dolduracak program
  2. Delik tıkamak için kullanılan herhangi bir şey
  3. (boyada) astar
  4. Puronun içine konulan tütün
  5. Boşluk doldurmak için kullanılan kısa yazı.

filler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları