filmsel evren sözlük anlamı nedir?

Sözlükte filmsel evren kelimesinin manası:

  1. Sinem.1. Dışımızdaki dünyanın film görüntülerinde aldığı biçimin tümü
  2. Film görüntüleriyle yaratılan, film özellikleri taşıyan, yalnız bu görüntülerde var olabilen evren.

filmsel evren ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları