firm ne demek

Firm: An İn-Depth Exploration of Its Meaning and Usage

Giriş

“Firm” kelimesi, İngilizce’de çok yönlü ve yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Hem isim hem de sıfat olarak kullanılabilir ve çeşitli bağlamlarda farklı anlamlar taşır. Bu makale, “firm” kelimesinin kapsamlı bir incelemesini sunarak, İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanım alanlarını ve ilgili deyimleri araştıracaktır.

İsim Olarak “Firm”

1. İşletme veya Şirket

“Firm” kelimesinin en yaygın kullanımlarından biri, bir işletme veya şirketi ifade etmektir. Bu bağlamda, “firm” genellikle kar amacı gütmeyen bir kuruluştan ziyade, kâr amacı güden bir işletmeyi ifade eder. Örneğin:

 • “I work for a small firm in the city.” (Şehirde küçük bir firmada çalışıyorum.)
 • “The firm has been in business for over 50 years.” (Firma 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor.)

2. Hukuk Firması

“Firm” ayrıca bir hukuk firmasını da ifade edebilir. Bu bağlamda, “firm” genellikle birden fazla avukatın ortak olduğu bir işletmeyi ifade eder. Örneğin:

 • “I’m going to meet with my firm tomorrow to discuss my case.” (Yarın davamı görüşmek için firmamla görüşeceğim.)
 • “The firm has a reputation for excellence in criminal defense.” (Firma, ceza savunmasında mükemmelliğiyle tanınır.)

3. Kuruluş veya Kurum

Daha geniş bir anlamda, “firm” bir kuruluş veya kurumu da ifade edebilir. Bu bağlamda, “firm” genellikle belirli bir amaca veya hedefe sahip, organize bir grubu ifade eder. Örneğin:

 • “The firm is dedicated to providing affordable housing to low-income families.” (Firma, düşük gelirli ailelere uygun fiyatlı konut sağlamaya kendini adamıştır.)
 • “The firm has been working tirelessly to promote peace and reconciliation in the region.” (Firma, bölgede barış ve uzlaşmayı teşvik etmek için yorulmadan çalışıyor.)

Sıfat Olarak “Firm”

1. Sağlam veya Sert

“Firm” kelimesi, sağlam veya sert bir şeyi tanımlamak için bir sıfat olarak da kullanılabilir. Bu bağlamda, “firm” genellikle dokunulduğunda sert veya dirençli olan bir şeyi ifade eder. Örneğin:

 • “The mattress was firm and comfortable.” (Yatak sağlam ve rahattı.)
 • “The ground was firm under my feet.” (Ayaklarımın altındaki zemin sağlamdı.)

2. Kesin veya Kararlı

“Firm” ayrıca kesin veya kararlı bir şeyi tanımlamak için bir sıfat olarak da kullanılabilir. Bu bağlamda, “firm” genellikle değişmeye veya sarsılmaya dirençli bir şeyi ifade eder. Örneğin:

 • “She had a firm belief in her abilities.” (Yeteneklerine olan inancı sarsılmazdı.)
 • “The company has a firm commitment to sustainability.” (Şirket, sürdürülebilirliğe kesin bir bağlılığa sahiptir.)

İlgili Deyimler

“Firm” kelimesi, çeşitli deyimlerde de yer alır. İşte en yaygın deyimlerden bazıları:

 • Firm believer: Bir şeye kesin olarak inanan kişi.
 • Firm grip: Bir şeyi sıkıca tutmak.
 • Firm handshake: Güçlü ve kendinden emin bir el sıkışma.
 • Firm stance: Bir konuda kararlı ve tavizsiz bir duruş.
 • Firmly established: Sağlam bir şekilde kurulmuş veya yerleşmiş.

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “firm” kelimesinin karşılığı “firma”dır. “Firma” kelimesi de hem isim hem de sıfat olarak kullanılabilir ve İngilizce’deki anlamlarına benzer anlamlar taşır.

İsim Olarak “Firma”

 • İşletme veya şirket
 • Hukuk firması
 • Kuruluş veya kurum

Sıfat Olarak “Firma”

 • Sağlam veya sert
 • Kesin veya kararlı

Sonuç

“Firm” kelimesi, İngilizce’de çok yönlü ve yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Hem isim hem de sıfat olarak kullanılabilir ve çeşitli bağlamlarda farklı anlamlar taşır. Bu makale, “firm” kelimesinin kapsamlı bir incelemesini sunarak, İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanım alanlarını ve ilgili deyimleri araştırmıştır. Bu bilgi, İngilizce öğrenenlerin ve çevirmenlerin “firm” kelimesini doğru ve etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi