fitogenetik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte fitogenetik kelimesinin manası:

  1. (Yun. phyton: bitki; genesis: soy) Bitki genetiği.
  2. Bitki genetiği.

fitogenetik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları