Fiyat Koyucu ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Fiyat Koyucu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Fiyat Koyucu" ne demek?

 1. Bk. fiyat yapıcı

Fiyat Koyucu nedir? İlişkili sözcükler

 • Güvenceli Fiyat: Devletin üreticileri korumak amacıyla malın piyasa fiyatı, hangi düzeyde oluşursa oluşsun, üreticinin eline geçmesini güvence altına aldığı fiyat. Aracı dağıtım kuruluşlarının ellerinde mal stoku varken toptan satış fiyatının düşmesi durumunda devamı...
 • Fiyat Yapıcı: Malına ilişkin fiyatı belirleme gücüne sahip işletme. krş. fiyat alıcı, fiyat önderliği devamı...
 • çıkarım Primi: Ortaklıkların hisse senetlerini çıkarım fiyatının üzerinde bir fiyatla satmaları sonucunda satış fiyatı ile çıkarım fiyatı arasında oluşan pozitif fark. krş. hisse senedi çıkarım fiyatı, hisse senedi sunum fiyatı, hisse senedi piyasa fiyatı devamı...
 • Taban Fiyat: Bir mal veya üretim faktörünün devlet tarafından belirlenen alınıp satılabileceği en düşük fiyat. Bu fiyat devlet müdahalesinin olmadığı durumda oluşacak piyasa fiyatının üstündeki bir fiyattır. devamı...
 • Fiyat Denetimi: Fiyatlar genel düzeyinin büyük oranda ve sürekli olarak yükselmesinin hükümet tarafından önlenmesi için belirli mallarda fiyat artışlarının sınırlandırılması veya fiyat dondurulması biçiminde uygulanan bir gelirler politikası aracı. Tekelci işletmeyi tam devamı...
 • Fiyat Paralelliği: Azel piyasasındaki işletmelerin, üretecekleri mal miktarı birbirlerine bağlı olduğundan, kârlarını azaltacak fiyat rekabetinden kaçınmak için aynı fiyatı koyma eğilimi. krş. fiyat karteli, faiz karteli, kartel devamı...
 • Fiyat Fleksibilitesi: Bk. 1. esnek fiyat 2. istem fiyat esnekliği 3. sunum fiyat esnekliği devamı...
 • Sunum Fiyat Esnekliği: Bir malın sunum miktarındaki oransal değişmenin o malın fiyatındaki oransal değişmeye oranını gösteren katsayı, diğer bir deyişle bir malın fiyatında ortaya çıkan oransal değişmeye sunumun gösterdiği duyarlılık. krş. istem fiyat esnekliği devamı...
 • Fisher Fiyat Dizini: Paasche ve Laspeyres fiyat dizinlerinin geometrik ortalaması biçiminde hesaplanan fiyat dizini. devamı...
 • Fiyat Farkı: Bir malın ya da menkul kıymetin cari fiyatıyla gelecek future fiyatı arasındaki fark. Bk. değişik eder devamı...

Fiyat Koyucu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.