Fiyat Riski ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Fiyat Riski" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Fiyat Riski" ne demek?

 1. Piyasa faiz oranlarındaki değişmeye bağlı olarak sabit getirili bir menkul değerin cari piyasa fiyatında ortaya çıkabilecek olumsuz değişim.

Fiyat Riski nedir? İlişkili sözcükler

 • Fiyat Farkı: Bir malın ya da menkul kıymetin cari fiyatıyla gelecek future fiyatı arasındaki fark. Bk. değişik eder devamı...
 • Capm Modeli: Sermaye piyasasındaki bir menkul değerin beklenen geliri ile riski arasındaki doğrusal ilişkiyi gösteren model. devamı...
 • Muhasebe Riski: Bir firma bilânçosunda yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülüklerin, döviz kurlarındaki değişmeye bağlı olarak, ulusal para cinsinden değerlerinin muhasebe dönemleri içinde herhangi bir fiziki işlem olmaksızın değişme olasılığı. devamı...
 • Sunum Fiyat Esnekliği: Bir malın sunum miktarındaki oransal değişmenin o malın fiyatındaki oransal değişmeye oranını gösteren katsayı, diğer bir deyişle bir malın fiyatında ortaya çıkan oransal değişmeye sunumun gösterdiği duyarlılık. krş. istem fiyat esnekliği devamı...
 • Kesin Satış: Açık piyasa işlemleri çerçevesinde merkez bankasının geri almamak üzere piyasaya doğrudan menkul değer satması. Bir menkul değerin doğrudan satımı. devamı...
 • Fiyat Karteli: Azel piyasasındaki işletmelerin, hukuki varlıklarını korumaları koşuluyla, malın fiyatının belirlenmesi konusunda yazılı ya da sözlü olarak örtük biçimde anlaşmaları. krş. faiz karteli, kartel, fiyat paralelliği devamı...
 • çapraz Fiyat Esnekliği: Bir malın istem miktarındaki oransal değişmenin bir başka malın fiyatındaki oransal değişmeye oranı. krş. ikame mallar, tamamlayıcı mallar devamı...
 • Hurda Değer: Bir sabit değerin iktisadi ömrünü tamamladıktan sonraki piyasa değeri. devamı...
 • Kapanış Fiyatı: Borsada bir işlem gününde mal veya menkul değerlerin kayda alınan ve bir sonraki işlem gününde mal veya menkul değerlerin fiyatları hakkında fikir verebilen en son işlem fiyatı. devamı...
 • Paasche Fiyat Dizini: Cari yıldaki mal sepetinin ağırlık olarak kullanıldığı, H. Paasche tarafından geliştirilen ve kendi adıyla anılan fiyat dizini. devamı...

Fiyat Riski ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.