Fiyat Yapıcı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Fiyat Yapıcı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Fiyat Yapıcı" ne demek?

 1. Malına ilişkin fiyatı belirleme gücüne sahip işletme. krş. fiyat alıcı, fiyat önderliği

Fiyat Yapıcı nedir? İlişkili sözcükler

 • Fiyat Liderliği: Bk. fiyat önderliği devamı...
 • Quotation: Alıntı, aktarma, iktibas, maliyet belirleme, tekrarlama, fiyatlandırma, geçerli fiyat, piyasa fiyatı, cari fiyat Aktarma, aktararak söyleme devamı...
 • Lindahl Fiyatlama: Lindahl fiyatına dayalı fiyat belirleme yöntemi. devamı...
 • Fiyat Yapışkanlığı: Fiyatların zaman içinde yavaş uyarlanması nedeniyle sunumla istemin her zaman eşitlenememesi durumu. krş. fiyat katılığı, ücret yapışkanlığı, esnek fiyat devamı...
 • Güvenceli Fiyat: Devletin üreticileri korumak amacıyla malın piyasa fiyatı, hangi düzeyde oluşursa oluşsun, üreticinin eline geçmesini güvence altına aldığı fiyat. Aracı dağıtım kuruluşlarının ellerinde mal stoku varken toptan satış fiyatının düşmesi durumunda devamı...
 • Taban Fiyat: Bir mal veya üretim faktörünün devlet tarafından belirlenen alınıp satılabileceği en düşük fiyat. Bu fiyat devlet müdahalesinin olmadığı durumda oluşacak piyasa fiyatının üstündeki bir fiyattır. devamı...
 • Fiyat Denetimi: Fiyatlar genel düzeyinin büyük oranda ve sürekli olarak yükselmesinin hükümet tarafından önlenmesi için belirli mallarda fiyat artışlarının sınırlandırılması veya fiyat dondurulması biçiminde uygulanan bir gelirler politikası aracı. Tekelci işletmeyi tam devamı...
 • Fiyat Paralelliği: Azel piyasasındaki işletmelerin, üretecekleri mal miktarı birbirlerine bağlı olduğundan, kârlarını azaltacak fiyat rekabetinden kaçınmak için aynı fiyatı koyma eğilimi. krş. fiyat karteli, faiz karteli, kartel devamı...
 • Incelikli Fiyat Kuramı: Malların ayrışık olduğu varsayımı altında, her malın fiyatının o malın sahip olduğu özelliklerin toplamına bağlı olarak belirlendiğini ileri süren kuram. devamı...
 • Barometrik Firma: Piyasadaki istem ve maliyet koşullarındaki değişiklikleri iyi izlediği ve doğru öngörülerde bulunduğu için fiyat önderliği yapabilen azel piyasasındaki bir firma. devamı...

Fiyat Yapıcı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.