fizibilite etüdü nedir

Fizibilite Etüdü Nedir?

Fizibilite etüdü, bir projenin uygulanabilirliğini ve başarılma olasılığını değerlendirmek için yapılan kapsamlı bir araştırma sürecidir. Bu süreç, projenin hedeflerini, kaynaklarını, maliyetlerini, risklerini ve potansiyel faydalarını analiz ederek projenin uygulanabilirliğini belirlemeyi amaçlar. Fizibilite etüdü, yatırımcılar, yöneticiler ve proje paydaşları için önemli bir karar verme aracıdır.

Fizibilite Etüdünün Aşamaları

Fizibilite etüdü, genellikle aşağıdaki adımlardan oluşur:

 1. Proje Tanımı: Projenin hedefleri, kapsamı ve sınırları belirlenir.
 2. Kaynak Analizi: Projenin tamamlanması için gereken kaynaklar (insan gücü, ekipman, malzeme, finansman vb.) belirlenir ve bu kaynakların mevcutluğu ve maliyeti analiz edilir.
 3. Maliyet Analizi: Projenin toplam maliyeti hesaplanır ve bu maliyetin projenin faydalarıyla karşılaştırılması yapılır.
 4. Risk Analizi: Projenin karşı karşıya olduğu riskler belirlenir ve bu risklerin olasılığı ve etkisi analiz edilir.
 5. Fayda Analizi: Projenin potansiyel faydaları belirlenir ve bu faydaların projenin maliyetiyle karşılaştırılması yapılır.
 6. Sonuç ve Öneriler: Fizibilite etüdünün sonuçları ve projenin uygulanabilirliği hakkında öneriler sunulur.

Fizibilite Etüdünün Önemi

Fizibilite etüdü, bir projenin uygulanabilirliğini ve başarılma olasılığını değerlendirmek için önemli bir araçtır. Bu süreç, yatırımcılar, yöneticiler ve proje paydaşları için önemli bir karar verme aracıdır. Fizibilite etüdü, aşağıdaki faydaları sağlar:

 • Projenin hedeflerini, kaynaklarını, maliyetlerini, risklerini ve potansiyel faydalarını belirleyerek projenin uygulanabilirliğini değerlendirir.
 • Projenin başarılma olasılığını belirleyerek yatırımcılar ve yöneticiler için önemli bir karar verme aracı sağlar.
 • Projenin kaynak ihtiyaçlarını belirleyerek kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.
 • Projenin maliyetini hesaplayarak projenin finansman ihtiyacını belirler.
 • Projenin karşı karşıya olduğu riskleri belirleyerek bu risklerin yönetilmesi için önlemler alınmasını sağlar.
 • Projenin potansiyel faydalarını belirleyerek projenin yatırım getirisini değerlendirir.

Fizibilite Etüdü Nasıl Yapılır?

Fizibilite etüdü, aşağıdaki adımlar izlenerek yapılabilir:

 1. Proje Tanımı: Projenin hedefleri, kapsamı ve sınırları belirlenir.
 2. Kaynak Analizi: Projenin tamamlanması için gereken kaynaklar (insan gücü, ekipman, malzeme, finansman vb.) belirlenir ve bu kaynakların mevcutluğu ve maliyeti analiz edilir.
 3. Maliyet Analizi: Projenin toplam maliyeti hesaplanır ve bu maliyetin projenin faydalarıyla karşılaştırılması yapılır.
 4. Risk Analizi: Projenin karşı karşıya olduğu riskler belirlenir ve bu risklerin olasılığı ve etkisi analiz edilir.
 5. Fayda Analizi: Projenin potansiyel faydaları belirlenir ve bu faydaların projenin maliyetiyle karşılaştırılması yapılır.
 6. Sonuç ve Öneriler: Fizibilite etüdünün sonuçları ve projenin uygulanabilirliği hakkında öneriler sunulur.

Fizibilite Etüdü Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fizibilite etüdü hazırlarken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • Fizibilite etüdü, projenin hedeflerine ve kapsamına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Fizibilite etüdü, projenin kaynak ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirlemelidir.
 • Fizibilite etüdü, projenin maliyetini doğru bir şekilde hesaplamalıdır.
 • Fizibilite etüdü, projenin karşı karşıya olduğu riskleri doğru bir şekilde belirlemelidir.
 • Fizibilite etüdü, projenin potansiyel faydalarını doğru bir şekilde belirlemelidir.
 • Fizibilite etüdü, projenin uygulanabilirliği hakkında doğru ve objektif bir değerlendirme yapmalıdır.

Yayımlandı

kategorisi