fizyokrasi nedir

Fizyokrasi Nedir?

Fizyokrasi, 18. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan bir ekonomik düşünce okuludur. Fizyokratlar, ekonominin doğal bir düzen tarafından yönetildiğini ve bu düzenin insan müdahalesi olmadan en iyi şekilde işleyeceğini savunmuşlardır. Fizyokrasi, klasik iktisadın öncüsü olarak kabul edilir ve daha sonraki ekonomik düşünce okulları üzerinde önemli bir etki bırakmıştır.

Fizyokrasinin Temel İlkeleri

Fizyokrasinin temel ilkeleri şunlardır:

  • Doğal düzen: Fizyokratlar, ekonominin doğal bir düzen tarafından yönetildiğini savunmuşlardır. Bu düzen, Tanrı tarafından yaratılmıştır ve insan müdahalesi olmadan en iyi şekilde işlemektedir.
  • Tarımın önemi: Fizyokratlar, tarımın ekonominin en önemli sektörü olduğunu savunmuşlardır. Tarım, diğer tüm sektörlerin temelini oluşturmaktadır ve ulusal zenginliğin kaynağıdır.
  • Serbest ticaret: Fizyokratlar, serbest ticaretin ekonomik büyümeyi teşvik ettiğini savunmuşlardır. Hükümetlerin, ticaret üzerindeki kısıtlamaları kaldırması ve serbest ticaretin önünü açması gerekmektedir.
  • Vergilendirme: Fizyokratlar, vergilendirmenin adil ve eşit olması gerektiğini savunmuşlardır. Vergiler, toprak sahiplerinden alınmalı ve diğer sektörlerdeki üreticiler vergiden muaf tutulmalıdır.

Fizyokrasinin Etkisi

Fizyokrasi, klasik iktisadın öncüsü olarak kabul edilir ve daha sonraki ekonomik düşünce okulları üzerinde önemli bir etki bırakmıştır. Fizyokratların fikirleri, Adam Smith, David Ricardo ve Karl Marx gibi ekonomistler tarafından eleştirilmiş ve geliştirilmiştir. Ancak, fizyokrasinin temel ilkeleri hala günümüz ekonomisinde geçerliliğini korumaktadır.

Fizyokrasinin Günümüzdeki Uygulamaları

Fizyokrasinin temel ilkeleri, günümüz ekonomisinde hala geçerliliğini korumaktadır. Örneğin, birçok ülkede tarım sektörü hala önemli bir rol oynamaktadır ve hükümetler serbest ticaretin önünü açmak için çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, birçok ülkede vergilendirme sistemi, fizyokratların önerdiği şekilde adil ve eşit olacak şekilde tasarlanmıştır.

Sonuç

Fizyokrasi, 18. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan bir ekonomik düşünce okuludur. Fizyokratlar, ekonominin doğal bir düzen tarafından yönetildiğini ve bu düzenin insan müdahalesi olmadan en iyi şekilde işleyeceğini savunmuşlardır. Fizyokrasinin temel ilkeleri şunlardır: doğal düzen, tarımın önemi, serbest ticaret ve vergilendirme. Fizyokrasi, klasik iktisadın öncüsü olarak kabul edilir ve daha sonraki ekonomik düşünce okulları üzerinde önemli bir etki bırakmıştır. Fizyokrasinin temel ilkeleri hala günümüz ekonomisinde geçerliliğini korumaktadır.


Yayımlandı

kategorisi