Fleksura Sentralis ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Fleksura Sentralis" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Fleksura Sentralis" ne demek?

 1. Geviş getirenlerde colon ascendens’in gyri centrifugales ile gyri centripetales arasındaki kıvrımı.

 2. Geviş getirenlerde colon ascendens’in gyri centrifugales ile gyri centripetales arasındaki kıvrımı.

Fleksura Sentralis nedir? İlişkili sözcükler

 • Fleksura Koli Dekstra: Colon ascendens ile colon transversum arasındaki kıvrım. Colon ascendens ile colon transversum arasındaki kıvrım. devamı...
 • Ansa Spiralis Koli: Geviş getirenlerde kolonların, gyri centripetales, flexura centralis ve gyri centrifugales’ini oluşturan kıvrımlara verilen ad. Geviş getirenlerde kolonların, gyri centripetales, flexura centralis ve gyri centrifugales’ini oluşturan kıvrımlara verilen ad. devamı...
 • Fleksura Diyaframatika: Atgillerde diyafram önünde colon dorsale sinistrum ile colon dorsale dextrum arasında yer alan kıvrım. devamı...
 • Epifiz Bezi: Talamus ve colliculus rostralisler arasındaki mediyan çöküntü içerisinde yerleşmiş, özellikle geviş getirenlerde buğday tanesi biçiminde olan endokrin bir bez, glandula pinealis. Beyinde korpus kallozumun altına uzanan sinirsel kökenli, talamus ve devamı...
 • Paratüberküloz: Geviş getirenlerde aside dirençli bir bakterinin sebep olduğu hastalık. Geviş getirenlerde Mycobacterium avium paratuberculosis tarafından oluşturulan, zayıflık, h devamı...
 • Muskulus Gluteobiseps: Geviş getirenlerde, bir kas hâlinde birleşen musculus gluteus superficialis ile musculus biceps femoris’in ikisine verilen ad. Geviş getirenlerde, bir kas h devamı...
 • Oval Delik: Geviş getirenlerde ve etçillerde arteria ve vena Meningea media ile nervus mandibularis’in içinden geçtiği delik. Geviş getirenlerde ve etçillerde a. ve v. Meningea media ile n. mandibularis’in içinden geçtiği delik. devamı...
 • Os Karpale ı: Atgillerde ve geviş getirenlerde bulunmayan, domuzda çok küçük, etçillerde os carpi radiale ile metacarpus I arasında yer alan kemik, os trapezium. Atgillerde ve geviş getirenlerde bulunmayan, domuzda çok küçük, etçillerde devamı...
 • Lamina Nuke: Atgillerle geviş getirenlerde ligamentum nuchae’nin funiculus nuchae’siyle boyun omurları arasında uzanan yaprak biçimindeki kısmı. Atgillerle geviş getirenlerde lig. nuchae’nin funiculus nuchae’siyle boyun omurları arasında uzanan yaprak biçimindeki kısmı.Dgr.: anat. lamina devamı...
 • Lamina Nuke: Atgillerle geviş getirenlerde ligamentum nuchae’nin funiculus nuchae’siyle boyun omurları arasında uzanan yaprak biçimindeki kısmı. Atgillerle geviş getirenlerde lig. nuchae’nin funiculus nuchae’siyle boyun omurları arasında uzanan yaprak biçimindeki kısmı.Dgr.: anat. lamina devamı...

Fleksura Sentralis ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.