flicker sözlük anlamı nedir?

Sözlükte flicker kelimesinin manası:

  1. Amerika'ya mahsus kanatlarının altı sarı renkli bir çeşit ağaçkakan.
  2. Titrek ve parlak ışık
  3. Geçici belirti
  4. Çırpınmak
  5. Titrek yanmak
  6. Alevlenmek, titremek, titreşmek, hızla ve sessizce önünden geçmek

flicker ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları