fling sözlük anlamı nedir?

Sözlükte fling kelimesinin manası:

 1. Atmak, fırlatmak, savurmak: silkinmek: silkmek
 2. Binicisini üstünden atmak (at): öteye beriye sallamak
 3. Yıkmak, düşürmek, devirmek
 4. Çifte atmak: atılmak
 5. Savurmak (küfür)
 6. Dalmak, sıçramak
 7. Atma, atış
 8. Sıçrayış, fırlayış
 9. Hakaret, laf sokuşturma, iğneli söz
 10. Hareketli dans
 11. Çıigınlık, eğlence, serbest davranış
 12. Atmak, fırlatmak, savurmak, atılmak, girişmek, fırlamak, ani hareket etmek

fling ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları