florsuzlaştırma sözlük anlamı nedir?


Sözlükte florsuzlaştırma kelimesinin manası:

  1. Genellikle florlu fosfat kayasının florunun ısı işlemiyle uçurularak veya kimyasal işlemlerle uzaklaştırılması.

florsuzlaştırma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları