flower sözlük anlamı nedir?

Sözlükte flower kelimesinin manası:

  1. Çiçek
  2. Çiçek açan bitki
  3. Süs, süsleme, tezyinat
  4. Seçkin veya güzide şey, olgunlaşmış veya kemale ermiş şey
  5. , buhardan toz haline gelmiş olan madde
  6. Çiçeklenmek, çiçek vermek, çiçek açmak
  7. Açılıp gelişmek, olgunlaşmak, kemale ermek
  8. Çiçek açtırmak
  9. Süslemek
  10. Çiçeklenmek, çiçek açmak, gelişmek, açılmak, serpilmek, olgunlaşmak

flower ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları