flutter sözlük anlamı nedir?

Sözlükte flutter kelimesinin manası:

  1. Kanat çırpmak, pırpır etmek, çırpınmak, çarpıntılı olmak, dalgalanmak, titremek, düzensiz hareket etmek
  2. Kanatlarını çırpmak
  3. Titremek, sallanmak
  4. Çırpınmak, telâş etmek
  5. Titretmek, kımıldatmak
  6. Telâşa düşürmek, heyecan vermek
  7. Titreme, heyecan, çalkalanma, çırpınma
  8. Telâş, asabiyet
  9. Kanat sarsıntısı
  10. Titreme, kalp ritmi bozukluğu.

flutter ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları