flux nedir

Flux Nedir?

Flux, bir sistemdeki madde veya enerjinin akışını ifade eden bir terimdir. Genellikle sıvı veya gazların hareketini tanımlamak için kullanılır, ancak ısı, ışık veya elektrik gibi diğer enerji biçimlerinin akışını tanımlamak için de kullanılabilir. Flux, genellikle birim zamanda birim alandan geçen madde veya enerji miktarı olarak ölçülür.

Flux, birçok farklı alanda önemli bir kavramdır. Örneğin, akışkanlar mekaniğinde, bir sıvının veya gazın akış hızını ve yönünü belirlemek için kullanılır. Isı transferinde, bir yüzeyden geçen ısı miktarını belirlemek için kullanılır. Elektromanyetizmada, bir yüzeyden geçen elektrik veya manyetik alan miktarını belirlemek için kullanılır.

Flux Türleri

Flux, birçok farklı türde olabilir. En yaygın flux türleri şunlardır:

 • Kütle akışı: Bir sistemdeki madde akışını ifade eder. Genellikle birim zamanda birim alandan geçen kütle miktarı olarak ölçülür.
 • Hacim akışı: Bir sistemdeki sıvı veya gaz akışını ifade eder. Genellikle birim zamanda geçen hacim miktarı olarak ölçülür.
 • Isı akışı: Bir yüzeyden geçen ısı miktarını ifade eder. Genellikle birim zamanda geçen ısı miktarı olarak ölçülür.
 • Elektrik akışı: Bir yüzeyden geçen elektrik yükü miktarını ifade eder. Genellikle birim zamanda geçen yük miktarı olarak ölçülür.
 • Manyetik akı: Bir yüzeyden geçen manyetik alan miktarını ifade eder. Genellikle birim zamanda geçen manyetik alan miktarı olarak ölçülür.

Flux Yasaları

Flux, birçok farklı yasaya tabiidir. En önemli flux yasaları şunlardır:

 • Gauss yasası: Bir yüzeyden geçen net elektrik akısının, yüzey içindeki toplam yük miktarına eşit olduğunu belirtir.
 • Faraday yasası: Bir yüzeyden geçen net manyetik akının, yüzeydeki manyetik alanın zamanla değişimine eşit olduğunu belirtir.
 • Ohm yasası: Bir iletkenden geçen elektrik akımının, iletkenin direncine ve iletkene uygulanan voltaja eşit olduğunu belirtir.

Flux Uygulamaları

Flux, birçok farklı alanda kullanılır. En yaygın flux uygulamaları şunlardır:

 • Akışkanlar mekaniği: Bir sıvının veya gazın akış hızını ve yönünü belirlemek için kullanılır.
 • Isı transferi: Bir yüzeyden geçen ısı miktarını belirlemek için kullanılır.
 • Elektromanyetizma: Bir yüzeyden geçen elektrik veya manyetik alan miktarını belirlemek için kullanılır.
 • Kimya: Bir reaksiyonda kullanılan veya üretilen madde miktarını belirlemek için kullanılır.
 • Biyoloji: Bir organizmanın vücudundan geçen madde veya enerji miktarını belirlemek için kullanılır.

Flux, birçok farklı alanda önemli bir kavramdır. Flux yasaları, flux’un davranışını anlamak ve flux’u çeşitli uygulamalarda kullanmak için kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi