Folk Müziği ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Folk Müziği" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Folk Müziği" ne demek?

 1. Halk müziği.

 2. Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika’da başlayan, halk şarkılarından esinlenen müzik.

Folk Müziği nedir? İlişkili sözcükler

 • Queen Annes War: Kraliçe Ann SavaşŸı, (1702-1713) Fransız ve Yerli savaşŸlarından biri, Kuzey Amerika’da savaşŸılan Fransız ve İngiliz kolonisel savaşŸlar serisinin ikincisi (ABD tarihi) (Yazılışı: queen anne’s war) devamı...
 • Deniz Leventleri: Korsan gemilerinde çalışanlardan ya da kıyı halkından seçilen, bulundukları yerlerde güvenliği sağlayan, savaş zamanı deniz askeri olarak görev yapan bir asker sınıfı. devamı...
 • Halk Müziği: Yazılı hiçbir kurala dayanmadan yalnızca işitme yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılan, halkın ortak malı olan geleneksel müzik türü, folk müziği. Yazılı hiçbir kuram, kural ve öğretiye dayanmadan, yalnızca işitme yoluyla öğrenilerek devamı...
 • Munda: Munda halkı tarafından konuşŸulan diller ailesi; Roma iç savaşŸını sonlandıran savaşŸ (MÖ. 45) devamı...
 • Dau Al Set: Barselona’da (İspanya) şŸair “Joan Brossa” tarafından İkinci Dünya SavaşŸı’ndan sonra 1948 yılında kurulan ilk sanatsal akım devamı...
 • Sert Roman: Birinci Cihan Savaşından sonra Amerikalılarda ve özellikle ordudan dönenlerde, dünyanın gidişi hakkında uğranılan hayal kırıklığı yüzünden türeyen sert, hoyrat ve maddiliğe düşkün tipleri, olduğu gibi özel bir üslûpla anlatan Amerikan roman türü. devamı...
 • Uluslararası Ekonomik Işbirliği Bankası: Üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek ve bu ülkelerin iktisadi gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Bulgaristan, Macaristan, Doğu Almanya, Moğolistan, Polonya, Romanya, Çekoslavakya ve Sovyetler Birliği tarafından 1963 yılında imzalanan anlaşmayla kurulan, 1964 yılında etkinliğine başlayan ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rus bankasına dönüşen bir finans kuruluşu. devamı...
 • Vergilerde Zaman Aşımı: Vergi yöntemi yasasına göre vergi alacağının doğduğu takvim yılından sonra gelen yılın başından başlayarak doğal vergilerde 3 yıl kaçakçılık nedeni ile 5 yıl sonra verginin gerçekleştirilerek yükümlüye bildirilememesi. Zaman aşımına uğraması devamı...
 • Amerikalı: Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse, Amerikan. devamı...
 • Kapma Dirseği: Kapma olayından sonra, iki komşu akarsuyu bağlayan büklümlü birleşme yeri. bkz. kapma. devamı...

Folk Müziği ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.