Foodstuffs ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Foodstuffs" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Foodstuffs" ne demek?

 1. Gıda maddeleri

Foodstuffs nedir? İlişkili sözcükler

 • Inklüzyon: Hücre içinde bulunan mikrozom, virüs, pigment granülleri, yağ damlacıkları gibi cisimler. Etrafı kapsül, zar benzeri bir yapıyla çevrilme; başka bir şey içine hapsolunma, içine alma veya girme. devamı...
 • Kaba Yem: Birim hacmi içinde besin maddeleri yoğunluğu az, sindirilebilirliği düşük ve kuru maddesinde % 18’in üzerinde ham selüloz içeren, nişasta birimi genellikle 500 gramın altında bulunan kuru ot, kuru yonca, saman ve silaj gibi hacimli yem maddeleri. devamı...
 • Sindirilebilme Katsayısı: Tüketilen besin maddeleri ve gübreyle dışarıya atılan besin maddeleri arasındaki farkın yüzde olarak ifadesi, hazmolma katsayısı, sindirim katsayısı, sindirim derecesi. devamı...
 • Sindirilebilme Katsayısı: Tüketilen besin maddeleri ve gübreyle dışarıya atılan besin maddeleri arasındaki farkın yüzde olarak ifadesi, hazmolma katsayısı, sindirim katsayısı, sindirim derecesi. devamı...
 • Beslenme Indeksi: Midedeki yem maddeleri ağırlığının, vücut ağırlığıyla midedeki yem maddeleri ağırlığı farkına oranı. devamı...
 • Heterotrof: Dışbeslenen. Karbon ve azot kaynağı olarak organik maddeleri kullanabilen herhangi bir organizma. Biyosentezde fotoheterotroflar birincil enerji kaynağı olarak güneş ışığını kullanırlar (bazı bakteriler ve kamçılılar gibi), kemoheterotroflar ise kimyasal reaksiyonlardan devamı...
 • Kemosentez: (Yun. chemeia: değiştirme; syn: ile; tithenai: koymak) Organik bileşiklerin biyosentezi; bazı bakterilerde, biyosentez için enerji kaynağı olarak inorganik bileşiklerin oksidasyonunun kullanılması. Bakterilerin yükseltgenmesi ile oluşan kimyasal tepkime. devamı...
 • Rasyon: Bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için besin maddeleri ve enerji gereksinimini sağlayan toplam yem miktarı. Günlük besin devamı...
 • Havan: İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plastikten yapılan kap. Topu. devamı...
 • Aktif Boşaltım: Böbreklerde kanalcık hücrelerinin, bazı maddeleri çevrelerindeki kılcal damarlardan kanalcık içine aktif taşıma ile geçirmeleri. Böbreklerde kanalcık hücrelerinin, kılcal damarlardaki bazı maddeleri kanalcık içine aktif taşımayla geçirmeleri. devamı...

Foodstuffs ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.