forejudger sözlük anlamı nedir?

Sözlükte forejudger kelimesinin manası:

  1. Önceden hüküm verip karara bağŸlayan kimse, önceden kararlaşŸtıran kimse

forejudger ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları