formaldehit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte formaldehit kelimesinin manası:

  1. Doymuş aldehitlerin ilk üyesi olan H-CHO formülündeki aldehit.
  2. Renkli film işleminde jelatini sertleştirmede kullanılan keskin kokulu, renksiz, suda çok kolay erir gaz, HCHO.
  3. Hcho, metenal; en yalın aldedehit. (Plastik ve boya işleyiminde, sudaki % 37' lik çözeltisi ise mikrop öldürücü ve koku giderici olarak kullanılır.)
  4. Renksiz, yakıcı özellikte aldehitli, tahriş edici özellikte, dezenfektan olarak ve dokuların tespiti için kullanılan kokulu bir gaz, HCHO, formol. Uzun süre maruz kalan kimselerde lösemi ve beyin kanserlerinin görülme sıklığı artar.
  5. Dezenfektan ve fiksatif olarak kullanılan renksiz, tahriş edici kokuya sahip bir madde.

formaldehit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları