formalin sözlük anlamı nedir?

Sözlükte formalin kelimesinin manası:

  1. Formaldehitin sudaki(%37-%50) çözeltisi.
  2. Formol çözeltisi.
  3. Formol.

formalin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları