Formalite, F ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Formalite, F" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Formalite, F" ne demek?

 1. Çözeltinin her bir litresinde bulunan çözünen maddenin mol sayısı. Analitik molarite ile eş anlamlıdır.

Formalite, F nedir? İlişkili sözcükler

 • Analytical Molarity: Analitik molarite devamı...
 • Molalite: 1000 g çözücüde çözünmüş maddenin mol sayısını esas alan çözeltinin m ile gösterilen derişim birimi. Bir kilogram çözücü madde için gerekli çözünen maddenin mol cinsinden miktarı, M. devamı...
 • Molarite: Bir litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısını esas alan çözeltinin M ile gösterilen derişim birimi. Bir litre çözeltideki çözünen maddenin mol gram sayısı, molar çözelti, molar konsantrasyon, M. devamı...
 • Normalite: Bir litre çözeltide, solutun grama eşit ağırlığının sayısı şeklinde ifade edilen bir çözeltinin yoğunluğu. Bir litre çözeltide, çözünen maddenin eşdeğergram sayısı olarak tanımlanan ve N harfi ile gösterilen bir derişim devamı...
 • Elektrokimyasal Yöntemler: Maddenin elektrokimyasal özelliğine dayanan analitik sinyalin elde edildiği yöntemler. devamı...
 • Kriyoskopik Yöntem: Çözünen bir maddenin mol kütlesinin, onu içeren çözeltinin donma noktasındaki alçalmadan yararlanarak tayin edilmesi. devamı...
 • Titrasyon: Eş değerleme Çözelti içindeki bir maddenin derişimini bulmak için, onunla tepkime verebilen derişimi bilinen bir çözeltiden belirli hacimlerde ekleyip, tepkimenin bitim noktasını çözeltinin bazı özelliklerindeki (renk degişimi, çökme, iletkenlik v.b) devamı...
 • Dönüşül Değer: (İstatistiksel sınamalar) Örnekleme dağılımından bulunan ve verilen bir anlamlılık düzeyine karşılık gelen örneklemdeğer. Örneğin, (…) = 0,05 eşitliğinde (…) t’nin 0,05 anlamlılık düzeyindekidönüşül değeridir. devamı...
 • Sıyırma Voltametrisi: Analiz edilecek maddenin önce elektrot yüzeyinde biriktirilmesi sonra anodik veya katodik olarak sıyrılması ile madde miktarı tayininde kullanılan analitik teknik. devamı...
 • Analitik Fonksiyonun A Noktası: Karmaşık z değişkenli f (z) analitik fonksiyonu için f (z)-a analitik fonksiyonunun sıfır noktası. devamı...

Formalite, F ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.