formol sözlük anlamı nedir?

Sözlükte formol kelimesinin manası:

  1. Formaldehidin % 40'lık değişik sulu çözeltisi.
  2. Bk. formaldehit (II)
  3. Formaldehit.
  4. % 40'lık formaldehit eriyiği, formalin.

formol ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları