fosfat sözlük anlamı nedir?

Sözlükte fosfat kelimesinin manası:

  1. Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esteri.
  2. Bir anyon içerisinde fosforun merkez atom alduğunu gösterir. PO4-3 radikali taşıyan orto fosforik asitin tuzu. M3PO4 (orto)fosfat, normal veya tersiyer fosfat. M2HPO4 hidrojen (orto)fosfat, mono asit, monohidrik, dibazik veya ikincil fosfat, MH2PO4 dihidrojen (orto) fosfat diasit, dihidrik, monobazik veya birincilfosfat, (M,M')PO4 çift fosfat, (M,M',M")PO4 üçlü fosfat. Diğer fosforik asit tuzları; M4P2O6 veya hipofosfat MPO3, metafosfat M4P2O7, pirofosfat.
  3. Fosforik asidin tuz, ester veya anyon formu. Özellikle ortofosfatı belirtmek için kullanılır.
  4. Fosforik asit (H3PO4) tuzlarının kökü.

fosfat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları