Fosfatidilgliserol Pg ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Fosfatidilgliserol Pg" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Fosfatidilgliserol Pg" ne demek?

 1. Fosfatidik asit ve gliserolden oluşan bir zar fosfolipidi.

Fosfatidilgliserol Pg nedir? İlişkili sözcükler

 • Fosfatidilgliserol: Fosfatidik asit ve gliserolden oluşan bir zar fosfolipidi. devamı...
 • Fosfatidilgliserol: Fosfatidik asit ve gliserolden oluşan bir zar fosfolipidi. devamı...
 • Teykoik Asit: Gram pozitif bakterilerin hücre duvarında bulunan polimer. Fosfodiester bağlarıyla bağlanan ribitol ve gliserolden oluşan iskelete bir veya daha fazla amino asit veya şekerlerin tutunmasıyla oluşur. Teykoik asitler, Gram pozitif bakterilerde başlıca yüzey antijenleri oluştururlar. devamı...
 • Sirke Asidi: Bk. etanoik asit (II) Basit yapılı, CH3-COOH formülüyle gösterilen bir organik asit, etanoik asit, asetik asit. İşkembe içeriğinde ve silajda da bulunur. devamı...
 • Krebs Devri: Mitokondri matriksinde, besin maddelerinin aynşması ile oluşan asetil gruplanmn oksitlenerek karbondioksit hâline dönüştüğü, ara metabolitlerin indirgenerek ATP sentezinde kullanıldığı, asetil koenzim A ile başlayarak, sitrik asit, cis-akonitik asit, izositrat, alfa-keto glutarik asit, süksinik koenzim A, süksinik asit, fumarik asit, malik asit ve okzaloasetik asit şeklinde devir yapan, reaksiyon dizisi. Aerobik solunumda proteinlerin, yağların ve özellikle devamı...
 • Triglyceride: Trigliserit Gliserolden üretilen bileşŸik (Kimya) devamı...
 • Türev şekerler: Şeker asitleri (aldonik asit, galâkturonik asit, mannuronik asit, uronik asit vb.) ve amino şekerler (N-asetil galâktozamin, N-asetil glikozamin vb.) gibi yan gruplarla monosakkaritlerin oluşturdukları kompleks moleküller. devamı...
 • Fosfatidilinozitol: Hücre zarında bulunan ve fosfatidik aside bağlı ek grup olarak inozitol taşıyan bir fosfolipit. devamı...
 • Kaproik Asit: Formülü CH3(CH2)4COOH olan, ilaçların ve kokuların santezinde kullanılan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , butil asetik asit, heksanoik asit, n-heksanoik asit, n-heksilik asit, pentil formik asit de denilen , renksiz, sıvı bir yağ asidi. devamı...
 • Kaprik Asit: On karbon atomlu doymuş yağ asidi. Formülü CH3(CH2)8COOH olan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , n-dekanoik asit, dekatoik asit, n-dekoik asit, desiklik asit, oktil asetik asit de denilen bir devamı...

Fosfatidilgliserol Pg ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.