Fosfolipaz D ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Fosfolipaz D" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Fosfolipaz D" ne demek?

 1. Gliserofosfolipitlerdeki fosforik asitle ek grup arasındaki ester bağını hidrolize eden enzim.

Fosfolipaz D nedir? İlişkili sözcükler

 • Fosfolipaz C: Gliserofosfolipitlerdeki fosforik asitle gliserol arasındaki ester bağını hidrolize eden enzim. devamı...
 • Fosfolipaz: Plâzma zannda bulunan fosfatidilinozitolün diasil gliserol ile inozitol fosfata ayrılmasını ve böylece iki adet hücre içi haberci molekülün meydana gelmesini sağlayan enzim. Fosfogliseritlerdeki ester bağlarını hidrolize eden ve fosfolipaz A, devamı...
 • Fosfodiesteraz: Fosfodiester bağlantısını hidrolize eden bir grup enzim. devamı...
 • Ribonükleaz: Rna’Daki nükleotitler arasındaki fosfodiester bağlarını hidrolize eden nükleaz enzimi. Ribonükleik asiti parçalayan enzim, RNAaz, RNaz. devamı...
 • Pektinaz: Pektini hidrolize eden enzim. Hayvan beslemede yem katkı maddesi olarak kullanılan, protein kaynaklarındaki pektinler üzerine etkili, ince bağırsak vizkozitesinde düşmeye neden olan bir enzim. devamı...
 • Tirozinaz: Bakır kapsayan ve tirozini oksitleyerek dihidroksifenilalanin (DOPA) teşekkülüne yol açan bir grup enzimin genel adı. Hayvan ve bitki dokularında bulunan, tirozin adındaki aminoasidin melanine dönüşümünü katalize eden bir enzim devamı...
 • Hemiselülaz: Hemiselülozu hidrolize eden enzim grubundan herhangi biri. Hemiselülozu hidrolize eden enzim grubundan herhangi biri. devamı...
 • Lizozim: (Yun. lysis: çözülme; zyme: bırakmak) Yumurta akı ve gözyaşı gibi farklı kaynaklardan izole edilebilen ve DNA çalışmalarında bakteri hücre duvarındaki mukopolisakkaritleri parçalayan bir enzim. Gözyaşında, burun salgısında, salyada, dokularda, mide devamı...
 • Kinaz: Atp’den bir fosfor grubunu alıcıya taşıyan herhangi bir enzim. Hekzokinaz gibi, fosfat transfer eden enzim grubunun son eki. devamı...
 • Yalancı Kolinesteraz: Karaciğerde sentezlenen, plazmada bulunan, asetilkolini asetik asit ve koline hidrolize eden enzim. devamı...

Fosfolipaz D ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.