fosforik asit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte fosforik asit kelimesinin manası:

  1. Fosfor, hidrojen ve oksijenden oluşan, suda kolay çözünen, 42 °C'de eriyen, gübre, sabun, deterjan yapımında ve eczacılıkta kullanılan, kristal yapılı, sıvı durumda, renksiz bir asit (H3PO4).
  2. Kimyasal formülü H3P04 olan, renksiz kristaller h
  3. Kolayca çözünebilen, erime noktası 41 °C olan ve genellikle koyu şurup görünüşünde sıvı olarak bulunan asit (H3PO4).

fosforik asit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları