fotoperiyot sözlük anlamı nedir?

Sözlükte fotoperiyot kelimesinin manası:

  1. (Yun. phos: ışık ; periodos: devir) Gün ışığına maruz kalma süresi. Bir organizmanın ideal faaliyeti için gerekli günlük süre.
  2. Bir organizmanın ideal faaliyeti için gerekli gündelik süre.
  3. Gün ışığına maruz kalma süresi.
  4. Bir organizmanın ideal faaliyeti için gerekli günlük süre.
  5. Bir organizmanın ideal faaliyeti için gerekli aydınlık süre.

fotoperiyot ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları