fovea pterigoidea sözlük anlamı nedir?

Sözlükte fovea pterigoidea kelimesinin manası:

  1. Musculus pterygoideus lateralis'in bağlanması için, collum mandibulae'nin ön iç yüzünde bulunan çukurcuk.
  2. M. pterygoideus lateralis'in bağlanması için, collum mandibulae'nin ön iç yüzünde bulunan çukurcuk.

fovea pterigoidea ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları