franchising sözlük anlamı nedir?


Sözlükte franchising kelimesinin manası:

  1. Bir ürün, hizmet veya markanın imtiyaz hakkına sahip tarafın belirli bir süre ve koşullar çerçevesinde imtiyaz konusu şeyin yönetim ve organizasyonuna ilişkin bilgi birikimini sağlamak yoluyla, imtiyazdan gelen hakkını ticari faailiyetlerde bulunmak üzere ikinci tarafa verdiği uzun dönemli iş ilişkileri bütünü.
  2. Dağıtım ve pazarlama sistemlerinden biri.
  3. Yeni bir girişimcinin ilk yatırım maliyetini üstlenerek ve franchising sözleşmesiyle doğan belirli koşullara uyacağını taahhüt ederek güçlü bir markanın çatısı altında ticari faaliyet göstermesi.
  4. Bir tür bayilik.

franchising ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları