freeze sözlük anlamı nedir?

Sözlükte freeze kelimesinin manası:

  1. Donmak, buzlanmak, dondurucu olmak, buz tutmak, donakalmak, dondurmak, kırmak (cesaret)
  2. (froze, frozen) donmak, buz kesilmek
  3. Çok üşümek
  4. Buz tutmak
  5. Dondurmak, buz haline getirmek, buz bağlamak
  6. Fiyatları dondurmak, narh koymak
  7. Dış üIkelere ait banka mevduatını dondurmak
  8. Donma, don

freeze ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları