frontotemporal demans nedir

Frontotemporal Demans (FTD)

Frontotemporal demans (FTD), beynin ön ve temporal loblarını etkileyen bir tür bunamadır. Bu loblar, kişiliği, davranışı, dili ve hareketleri kontrol eder. FTD, genellikle 45 ila 65 yaşları arasında başlar ve erkeklerde kadınlardan daha sık görülür.

FTD’nin Belirtileri

FTD’nin belirtileri, hastalığın türüne ve etkilenen beyin bölgelerine göre değişebilir. Ancak, en sık görülen belirtiler şunlardır:

  • Kişilik değişiklikleri: FTD’li kişiler, daha önceki kişiliklerinden farklı davranmaya başlayabilirler. Örneğin, daha içe dönük veya daha saldırgan hale gelebilirler.
  • Davranış değişiklikleri: FTD’li kişiler, uygunsuz davranışlarda bulunmaya başlayabilirler. Örneğin, toplum içinde soyunabilir veya küfür edebilirler.
  • Dil sorunları: FTD’li kişiler, kelime bulma zorluğu çekebilir veya konuşmalarını anlamak zorlaşabilir.
  • Hareket sorunları: FTD’li kişiler, yürüme veya denge sorunları yaşayabilirler. Ayrıca, kas güçlerinde zayıflama görülebilir.

FTD’nin Türleri

FTD’nin üç ana türü vardır:

  • Davranışsal varyant FTD (bvFTD): Bu tür FTD, kişilikte ve davranışta değişikliklere neden olur.
  • Dilsel varyant FTD (lvFTD): Bu tür FTD, dil sorunlarına neden olur.
  • Motor nöron hastalığı ile ilişkili FTD (FTD-MND): Bu tür FTD, hareket sorunlarına ve motor nöron hastalığına neden olur.

FTD’nin Nedenleri

FTD’nin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak, hastalığın genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir.

FTD’nin Tanısı

FTD’nin tanısı, fizik muayene, tıbbi geçmiş ve nöropsikolojik testler gibi çeşitli yöntemlerle yapılır. Ayrıca, beyin görüntüleme teknikleri kullanılarak beynin yapısındaki değişiklikler tespit edilebilir.

FTD’nin Tedavisi

FTD’nin tedavisi yoktur. Ancak, hastalığın belirtilerini hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için çeşitli ilaçlar ve terapiler kullanılabilir.

FTD’nin Seyri

FTD’nin seyri, hastalığın türüne ve etkilenen beyin bölgelerine göre değişebilir. Genellikle, hastalık ilerleyici bir seyir izler ve zamanla belirtiler kötüleşir. FTD’li kişilerin ortalama yaşam süresi, tanı konulduktan sonra 8 ila 10 yıldır.

FTD’nin Önlenmesi

FTD’nin önlenmesi için bilinen bir yol yoktur. Ancak, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek ve düzenli olarak doktor kontrolünden geçmek, hastalığın erken teşhis ve tedavisine yardımcı olabilir.


Yayımlandı

kategorisi