Fuelgen yöntemi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte Fuelgen yöntemi kelimesinin manası:

  1. Kromatin ve DNA'nın, mikroskobik kesitlerde ortaya konmasında yararlanılan bir boyama yöntemi.

Fuelgen yöntemi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları