fundamental sözlük anlamı nedir?

Sözlükte fundamental kelimesinin manası:

  1. Bir nota için kaynak alınabilecek en pes perdeli ses.
  2. S, i esaslı, asli, önemli, mühim; birinci, temele ait, kaideye ait; muz esası bassoda bulunan; i esas, temel; müz en pes nota fundamental rights temel haklar fundamentally z esasen, esas itibariyle
  3. Esas, temel, ana

fundamental ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları