fundamentalism sözlük anlamı nedir?

Sözlükte fundamentalism kelimesinin manası:

  1. Pro testanllkta aşırı tutuculuk; Kitabı Mukaddesi harfi harfine tefsir etme fundamentalist i dini akidelerde aşırı tutucu kimse
  2. Aşırı tutuculuk

fundamentalism ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları