further sözlük anlamı nedir?

Sözlükte further kelimesinin manası:

  1. Z, f ötedeki, uzaktaki, daha uzak; ilave olunan; (Further çogun lukla miktar ve derece, farther ise mesafe için kullaml/r) z daha öte; ilâveten, bun dan başka, ayrıca; f ilerletmek, yardım et mek furthermore z bundan başka, ayrıca furthermost s en ötedeki
  2. Yardım etmek, ilerletmek, kolaylaştırmak

further ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları