g stopaj nedir

G Stopaj Nedir?

G stopaj, gelir vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilerin elde ettikleri belirli gelirlerden gelir vergisi kesintisi yapılmasıdır. G stopaj, gelir vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilerin gelir vergisi yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

G Stopaj Uygulanan Gelirler

G stopaj, aşağıdaki gelirlerden uygulanmaktadır:

 • Faiz gelirleri
 • Kira gelirleri
 • Temettü gelirleri
 • Sermaye kazançları
 • İş kazancından elde edilen gelirler
 • Serbest meslek kazançlarından elde edilen gelirler
 • Diğer kazanç ve iratlar

G Stopaj Oranları

G stopaj oranları, gelir türüne göre farklılık göstermektedir. G stopaj oranları şu şekildedir:

 • Faiz gelirleri için %15
 • Kira gelirleri için %20
 • Temettü gelirleri için %15
 • Sermaye kazançları için %20
 • İş kazancından elde edilen gelirler için %20
 • Serbest meslek kazançlarından elde edilen gelirler için %20
 • Diğer kazanç ve iratlar için %20

G Stopajın Beyan Edilmesi ve Ödenmesi

G stopaj, gelir elde eden gerçek kişiler tarafından beyan edilmeli ve ödenmelidir. G stopaj, gelir elde edilen ayı takip eden ayın 25’ine kadar beyan edilmeli ve ödenmelidir. G stopaj, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesi üzerinden veya vergi dairelerine giderek beyan edilebilir ve ödenebilir.

G Stopajın İadesi

G stopaj, gelir elde eden gerçek kişilerin gelir vergisi mükellefi olması durumunda iade edilebilir. G stopajın iadesi, gelir elde edilen yılı takip eden yılın Mart ayına kadar talep edilmelidir. G stopajın iadesi, GİB’in internet sitesi üzerinden veya vergi dairelerine giderek talep edilebilir.

G Stopajın Önemi

G stopaj, gelir vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilerin gelir vergisi yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. G stopaj, gelir vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilerin gelir vergisi yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlayarak, vergi adaletinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

G Stopaj ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 • G stopaj kimlere uygulanmaktadır?

G stopaj, gelir vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere uygulanmaktadır.

 • G stopaj hangi gelirlerden uygulanmaktadır?

G stopaj, faiz gelirleri, kira gelirleri, temettü gelirleri, sermaye kazançları, iş kazancından elde edilen gelirler, serbest meslek kazançlarından elde edilen gelirler ve diğer kazanç ve iratlardan uygulanmaktadır.

 • G stopaj oranları nedir?

G stopaj oranları, gelir türüne göre farklılık göstermektedir. G stopaj oranları şu şekildedir:

 • Faiz gelirleri için %15
 • Kira gelirleri için %20
 • Temettü gelirleri için %15
 • Sermaye kazançları için %20
 • İş kazancından elde edilen gelirler için %20
 • Serbest meslek kazançlarından elde edilen gelirler için %20
 • Diğer kazanç ve iratlar için %20

 • G stopaj nasıl beyan edilir ve ödenir?

G stopaj, gelir elde eden gerçek kişiler tarafından beyan edilmeli ve ödenmelidir. G stopaj, gelir elde edilen ayı takip eden ayın 25’ine kadar beyan edilmeli ve ödenmelidir. G stopaj, GİB’in internet sitesi üzerinden veya vergi dairelerine giderek beyan edilebilir ve ödenebilir.

 • G stopaj iade edilir mi?

G stopaj, gelir elde eden gerçek kişilerin gelir vergisi mükellefi olması durumunda iade edilebilir. G stopajın iadesi, gelir elde edilen yılı takip eden yılın Mart ayına kadar talep edilmelidir. G stopajın iadesi, GİB’in internet sitesi üzerinden veya vergi dairelerine giderek talep edilebilir.


Yayımlandı

kategorisi